FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - biológia, slovenský jazyk a literatúra

Základná škola, Ždaňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jarmočná 96, Ždaňa
Aprobácia
Biológia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.2.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.1.2019
Rozsah úväzku
78%
Počet študentov školy
230

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, overené doklady o nadobudnutom vzdelaní, výpis z registra trestov
Iné doplňujúce údaje: nástup od 1.2.2019, predpokladaný úväzok 18 hodín + 2 hodiny vedenie záujmového útvaru v CVČ.
Požadované doklady žiadame doručiť do 16. januára 2019. Škola bude kontaktovať len vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín výberového konania 21.január 2019


RSS Feed Widget