Filtre

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - biológia, slovenský jazyk a literatúra

Základná škola, Ždaňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jarmočná 96, Ždaňa
Aprobácia
Biológia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.2.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.1.2019
Rozsah úväzku
78%
Počet študentov školy
230

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, overené doklady o nadobudnutom vzdelaní, výpis z registra trestov
Iné doplňujúce údaje: nástup od 1.2.2019, predpokladaný úväzok 18 hodín + 2 hodiny vedenie záujmového útvaru v CVČ.
Požadované doklady žiadame doručiť do 16. januára 2019. Škola bude kontaktovať len vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín výberového konania 21.január 2019

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Jarmočná 96
04411 Ždaňa
www.zszdana.edupage.sk
0556980001
Kontaktná osoba
Mgr. Rokická Nataša
0556980001, 0911971935

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget