FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s MŠ, Závadka nad Hronom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom
Termín nástupu
1.2.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.1.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
142

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet a práca s PC ,Word, Power Point
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
- kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
- profesijný životopis,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zn. n.p.,
Dátum, miesto a čas pohovoru oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a kritériá, najmenej 5 dní pred jeho konaním.


RSS Feed Widget