Filtre

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Bystrany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bystrany 13, Bystrany
Termín nástupu
1.2.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.8.2019
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
566

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Doklady je možné poslať e-mailom, poštou, resp. doniesť osobne do 20.12.2018 do 13.00 hod. na riaditeľstvo školy. Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Bystrany 13
05362 Bystrany
0534495347, 0534297070, 0534297071
Kontaktná osoba
Mgr. Júlia Čurillová
0918543990

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget