FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Družstevná pri Hornáde

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
Termín nástupu
8.1.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.12.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
266

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Internet - uživateľská úroveň
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
učiteľ pre primárne vzdelávanie v triede pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (mentálny postih)

mzdové podmienky v zmysle zákona 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pracovná trieda 2
Platový stupeň podľa odpracovaných rokov (prax)
Platová trieda 9 - 736,50€ až platová trieda 12 - 1 008,00€

Iné požiadavky :
- doklady o bezúhonnosti
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- doklady o vzdelaní - špeciálna pedagogika
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov


RSS Feed Widget