FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk

Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
4.2.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.1.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
185

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- ovládanie práce na PC word, excel, powerpoint, internet, interaktívna tabuľa, - výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti, - záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi, - organizačné schopnosti, - pozitívny prístup pri riešení pr
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
-vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore; aprobácia : Anglický jazyk –
Ďalšie požiadavky
• Žiadosť
• Profesijný životopis
• Motivačný list
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
• Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• Zdravotná a duševná spôsobilosť / potvrdenie od lekára /
Miesto je obsadzované na dobu určitú od 04.02.2019 do 30.06.2019

Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou , prípadne doručiť osobne do 10.01.2019. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Platové podmienky: 690,00 € (9. platová trieda) –944,00€ (12. platová trieda)


RSS Feed Widget