FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou
Termín nástupu
3.12.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2018
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
185

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe
- psychológia
- učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

Ďalšie požiadavky
• Žiadosť
• Profesijný životopis
• Motivačný list
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
• Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• Zdravotná a duševná spôsobilosť / potvrdenie od lekára /
Miesto je obsadzované na dobu určitú do 30.11.2019 / počas trvania projektu
Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou , prípadne doručiť osobne . Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Nástup do zamestnania : ihneď
Platové podmienky: 736,50 € (9. platová trieda) – 1 008€ (12. platová trieda) / pri 100% úväzok /

RSS Feed Widget