FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola M.T., Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šrobárova 12, Rimavská Sobota
Termín nástupu
1.11.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
540

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Riaditeľstvo Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, 979 01 Rimavská Sobota prijme do pracovného pomeru s predpokladaným nástupom od 1.11.2018 (zastupovanie počas PN):

učiteľa pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa ZŠ)
Predpoklady na výkon funkcie:
• kvalifikačné predpoklady
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní, príp. praxi,
• súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požiadavky:
• podmienkou je ovládanie maďarského jazyka

Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy.
Adresa školy:
Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 12
979 01 Rimavská SobotaRSS Feed Widget