Filtre

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola M.T., Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šrobárova 12, Rimavská Sobota
Termín nástupu
1.11.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
540

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Riaditeľstvo Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, 979 01 Rimavská Sobota prijme do pracovného pomeru s predpokladaným nástupom od 1.11.2018 (zastupovanie počas PN):

učiteľa pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa ZŠ)
Predpoklady na výkon funkcie:
• kvalifikačné predpoklady
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní, príp. praxi,
• súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požiadavky:
• podmienkou je ovládanie maďarského jazyka

Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy.
Adresa školy:
Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 12
979 01 Rimavská Sobota

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola M.T.
Šrobárova 12
97901 Rimavská Sobota
www.zstompamihaly.edupage.org
0475623824, 0475624432
Kontaktná osoba
PaedDr. Štefan Orosz
+421 47 56 24 432

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget