FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hubice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hubice 37, Hubice
Termín nástupu
1.7.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
22

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 431/2009 Z. z. ktorou ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• Najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti
Ďalšie požiadavky
• Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• Bezúhonnosť
• Manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
• Znalosť práce s PC
• Komunikatívnosť


RSS Feed Widget