Filtre

Špeciálny pedagóg

Základná škola, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ščasného 22, Nitra
Termín nástupu
20.2.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.2.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
121

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
kvalifikačné predpoklady: v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, čo znamená/výber z možností/:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
• v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálna pedagogika - nepedagogický smer a splnenie osobitnej, kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• špeciálna pedagogika - poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva,
• v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium,
• v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosťa splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva, alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Ďalšie požiadavky
TERMÍN NÁSTUPU JE ORIENTAČNÝ- môže byť aj okamžitý, miesto je voľné, resp.dohodou s uchádzačom

Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov posielať na adresu zs.nitra-drazovce@post.sk, prípadne poštou na adresu školy.

Ďalšie doklady požadované neskôr, od vybratého uchádzača:
-overené doklady o vzdelaní
-výpis z registra trestov
-lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

e) iné požiadavky, informácie v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť.
V školskom roku 2017/2018 je ZŠ, Ščasného 22, Nitra zapojená do národného projektu „Škola otvorená všetkým“. Na základe zmluvy škola vytvorí pracovné miesto špeciálneho pedagóga na dobu určitú na dobu 2 rokov s perspektívou pokračovania uvedeného prac.miesta aj po tomto období

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Ščasného 22
94901 Nitra
www.zsdrazovce.edupage.org
0376562145
Kontaktná osoba
Mgr.Branislav Budiš
0911 538 604

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget