Filtre

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk

Základná škola, Kráľovský Chlmec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
22.1.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.1.2018
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
453

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Mircosoft Office - základné znalosti
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov
- Žiadosť
- Profesijný životopis
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Zdravotná a duševná spôsobilosť
- Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom

Pracovné miesto je na dobu určitú, na zastupovanie učiteľa počas materskej dovolenky. Potrebné doklady je potrebné zaslať poštou alebo emailom do 17. 1. 2018.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
L. Kossutha 56
07701 Kráľovský Chlmec
www.zskossutkch.edupage.sk
0566321611
Kontaktná osoba
Mgr. Dana Hudáková
056/6321611

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget