Filtre

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - biológia, informatika

Základná škola M.T., Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šrobárova 12, Rimavská Sobota
Aprobácia
Biológia
Informatika
Termín nástupu
1.3.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
540

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, príp. praxi, výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace), lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v súlade s § 10 zákona č. 317/2009 Z.z., písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov
Iné požiadavky: podmienkou je ovládanie maďarského jazyka,
termín podania žiadosti: do 31. januára 2018,
deň nástupu: 1. marca 2018 na dobu určitú, t.j. zastupovanie počas materskej dovolenky

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola M.T.
Šrobárova 12
97901 Rimavská Sobota
www.zstompamihaly.edupage.org
0475623824, 0475624432
Kontaktná osoba
PaedDr. Štefan Orosz
+421 47 56 24 432

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget