FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda, Tomášikovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 4, Tomášikovo
Termín nástupu
1.9.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.8.2017
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
178

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.v študijnom programe psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou
Národný projekt "Škola otvorená všetkým"
Ďalšie požiadavky
Národný projekt "Škola otvorená všetkým"


RSS Feed Widget