FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Materská škola - Óvoda, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota
Termín nástupu
1.9.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2017
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
144

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC, Microsoft Office, internet pokročilý
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016
a) ovládanie vyučovacieho jazyka-maďarského.
b) ovládanie štátneho jazyka,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) bezúhonnosť,
e) odporúčaným kritériom pri výbere pedagogického asistenta je aj skúsenosti so žiakmi MRK.


RSS Feed Widget