Filtre

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s MŠ, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Novozámocká 129, Nitra
Termín nástupu
1.3.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.2.2017
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
149

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.v študijnom programe psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Novozámocká 129
94905 Nitra
ww.zsmsnovozamocka.edupage.org
0377415211
Kontaktná osoba
PaedDr. Peter Zákopčan
037/7415211

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget