FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Lontov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lontov 40, Lontov
Termín nástupu
1.3.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2017
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
14

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:

a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné

požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

· v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,

· v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo, profesijných
predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,

· v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,

· v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,

· v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,

· v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Úplné stredné odborné vzdelanie

· v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,

· úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,

· úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom
centre skončené do 31. augusta 2010 alebo

. vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016.

d) ovládanie štátneho jazyka,
e) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť,
g) odporúčaným kritériom pri výbere pedagogického asistenta je aj ovládanie materinského jazyka detí z MRK (budú sa aplikovať predpisy slovenského antidiskriminačného zákona (pozitívna diskriminácia - dočasné vyrovnávacie opatrenia) formou preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o zamestnanie.

Ďalšie požiadavky
Žiadosti podávať do 20.01.2017


RSS Feed Widget