FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Sociálny pedagóg

Základná škola, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom
Termín nástupu
1.2.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.1.2017
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
335

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
• Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- v študijnom odbore sociálna pedagogika,
- v študijnom odbore sociálna práca,
- v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku,
- v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky
- najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• doklady o dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedeným prehľadom doterajšej praxe,


Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto je viazané na NP Škola otvorená všetkým


RSS Feed Widget